مجموعه های تولیدی

شرکت صنایع نیرو و ارتباطات آرمان صنعت رفسنجان در حال حاضر شامل 2 مجموعه تولیدی نسل جدید کابل های فیبر نوری و رابطهای فیبر نوری در رفسنجان و یک مجموعه تولیدی رابطهای فیبر نوری در تهران می باشد.