اخذ گواهی ثبت اختراع کابل RU-Drop

اخذ گواهی ثبت اختراع کابل RU-Drop

اخذ گواهی ثبت اختراع کابل RU-Drop

10 مهر 1400

در راستای تولید کابل RU Drop و با توجه به اینکه تاکنون این کابل در داخل و خارج کشور تولید نشده است، به ارائه دانش تولید و ویژگی های خاص این محصول جدید، گواهی ثبت اختراع آن دریافت گردید.

در راستای تولید کابل RU Drop و با توجه به اینکه تاکنون این کابل در داخل و خارج کشور تولید نشده است، به ارائه دانش تولید و ویژگی های خاص این محصول جدید، گواهی ثبت اختراع آن دریافت گردید.
 
راه اندازی خط تولید رابط های فیبر نوری

با توجه به اینکه این مجموعه تولیدی همواره به دنبال گسترش سبد محصولات در حوزه تجهیزات پسیو و اکتیو فیبر نوری می باشد، خط تولید انواع رابط های فیبر نوری (پیگتیل و پچکورد) را با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون رابط فیبر نوری را راه اندازی نموده است.

اطلاعات بیشتر
10 مهر 1400
نظرات