راه اندازی خط تولید رابط های فیبر نوری

راه اندازی خط تولید رابط های فیبر نوری

راه اندازی خط تولید رابط های فیبر نوری

10 مهر 1400

با توجه به اینکه این مجموعه تولیدی همواره به دنبال گسترش سبد محصولات در حوزه تجهیزات پسیو و اکتیو فیبر نوری می باشد، خط تولید انواع رابط های فیبر نوری (پیگتیل و پچکورد) را با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون رابط فیبر نوری را راه اندازی نموده است.

با توجه به اینکه این مجموعه تولیدی همواره به دنبال گسترش سبد محصولات در حوزه تجهیزات پسیو و اکتیو فیبر نوری می باشد، خط تولید انواع رابط های فیبر نوری (پیگتیل و پچکورد) را با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون رابط فیبر نوری را راه اندازی نموده است.
 
مقاله ها
نظرات