مقاله ها

تعداد آیتم ها در هر صفحه
راه اندازی خط تولید رابط های فیبر نوری
راه اندازی خط تولید رابط های فیبر نوری

با توجه به اینکه این مجموعه تولیدی همواره به دنبال گسترش سبد محصولات در حوزه تجهیزات پسیو و اکتیو فیبر نوری می باشد، خط تولید انواع رابط های فیبر نوری (پیگتیل و پچکورد) را با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون رابط فیبر نوری را راه اندازی نموده است.

جزئیات
10 مهر 1400
اخذ گواهی ثبت اختراع کابل RU-Drop
اخذ گواهی ثبت اختراع کابل RU-Drop

در راستای تولید کابل RU Drop و با توجه به اینکه تاکنون این کابل در داخل و خارج کشور تولید نشده است، به ارائه دانش تولید و ویژگی های خاص این محصول جدید، گواهی ثبت اختراع آن دریافت گردید.

جزئیات
10 مهر 1400
تولید کابل دراپ چند یونیتی (RU Drop)
تولید کابل دراپ چند یونیتی (RU Drop)

ایده تولید کابل زیپ دراپ یونیتی یا RU-Drop براساس نیاز مشتریان در حوزه مخابرات استانی ایجاد گردید و پس از طراحی محصول، طراحی تجهیزات تولیدی آن نیز توسط همکاران ما انجام و تولید آزمایشی آن نیز صورت پذیرفت. نمونه آزمایشی جهت تست و به کارگیری در شبکه برای چندین مخابرات ارسال و پس از بررسی، مورد تایید آن مخابرات ها قرار گرفت.

جزئیات
10 مهر 1400